500 613 999

Największy regionalny koordynator
lekarskich wizyt domowych


Zasady wizyt domowych


Wizyty domowe lekarzy internistów oraz innych specjalistów realizowane są TYLKO po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z dyspozytorem Domowego Pogotowia Lekarskiego. W czasie rozmowy dyspozytor zada Państwu kilka pytań odnośnie aktualnych dolegliwości chorobowych, ustali adres do wizyty, godzinę wizyty a także poinformuje o sposobie płatności i cenie za wizytę (patrz cennik)

W przypadku zadeklarowania przez Państwa szybkiej płatności on – line wizyta zostanie przekazana do realizacji niezwłocznie po potwierdzeniu, że przelew został zrealizowany. Deklaracja płatności gotówką, skraca czas realizacji wizyty domowej do niezbędnego minimum.

Maksymalny czas oczekiwania na wizytę lekarską wynosi 4 godziny od momentu przyjęcia wizyty lub w przypadku płatności on-line od momentu potwierdzenia przelewu. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji wizyty może ulec zmianie.

Dyspozytor może odmówić przyjęcia wizyty do realizacji. Powodem odmowy mogą być objawy, które dyspozytor oceni jako zagrażające bezpośrednio życiu pacjenta. Należą do nich:

W przypadku wystąpienia u pacjenta powyższych objawów i urazów, dyspozytor poinformuje Państwa o konieczności kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym lub Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz udzieli wskazówek jak postępować z pacjentem do momentu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Dyspozytor ma także prawo odmówić realizacji wizyty domowej do pacjenta agresywnego bądź pod wpływem alkoholu.

Zaufali nam:

inter
medicover
mondial
pzu
europ assistance
medcam